"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwsetująca. w obszary wiejskie". Materiał opracowany przez Jogurty "Magda" Sp. z o. o. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwsetująca. w obszary wiejskie". Materiał opracowany przez Jogurty "Magda" Sp. z o. o. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.