„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwsetująca. w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Jogurty „Magda” Sp. z o. o. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwsetująca. w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Jogurty „Magda” Sp. z o. o. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.