Scroll Top
Dotacje
Kliknij i zapoznaj się z dotacjami i dofinansowaniami jakie otrzymaliśmy

Magda nigdy nie idzie sama. W tym miejscu – w celu realizacji zasady transparentności – publikujemy wszystkie informacje na temat otrzymanych dotacji i dofinansowań.

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
złożenie wyników prac b+r przez spolke jogurty magda w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu bio vegurt