Projekty realizowane z dotacji Funduszy Europejskich,
Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Wojewody Małopolskiego.