Projekty realizowane z dotacji Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej,
Unii Europejskiej oraz Wojewody Małopolskiego.